En annan ART

#4 Vaffö då då? Kulturens många värden

June 9, 2021

Vilken roll spelar egentligen kulturen och konsten för människor och samhälle? Hur och varför ska en kommun arbeta med dessa frågor? Med hjälp av personliga berättelser och professionella erfarenheter skissar kommunalråd Christofer Bergenblock och enhetschef för kultur Sofie Brinkmo en bred bild av kulturens och konstens många värden. Från skönhet, upplevelse, självkännedom och kreativitet till demokrati, samhällsutveckling och det öppna samhället. Samtalet ger också en inblick i Varbergs kommuns politiska målområden och arbetet med barns rätt till kultur.   

Moderator: Cecilia Jonasson.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App